About Din-Yi        Products        Contact Us
Copyright © Din Yi Industrial Co., Ltd.
Head Office: 162-5, Jiun Ying St., Shulin City, Taipei County, Taiwan 23863
Tel : 886-2-26845586-7,+886-2-26862432,+886-2-26872991 Fax : 886-2-26872579,+886-2-26814777
China Factory: No. 2 Xin Feng Road, Nian Feng Village, Ping Di Township, Long Gang District, Shen Zhen, Guandong Province, China
Tel : 86-755-8407-8099~8499 Fax : 86-755-8407-8518
E-mail : tw.dinyi@msa.hinet.net   URL : http://www.din-yi.com.tw